BekendmakingVerwijderen gehandicaptenparkeerplaats Klimopzoom

 
Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij het perceel Klimopzoom 28. Dit gebeurt door het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 weg te halen en de gehandicaptenparkeerplaats weer terug te brengen in de staat van algemene parkeerplaats.
 De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 8 maart tot en met 18 april 2010 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. U heeft hiervoor tot en met 18 april 2010 de tijd.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp