BekendmakingVerwijderen gehandicaptenparkeerplaats Lammerweide 3

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats Lammerweide 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij het perceel Lammerweide 3. Dit gebeurt door het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen en de gehandicaptenparkeerplaats weer terug te brengen in de status van een algemene parkeerplaats.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 16 mei 2012 tot en met 27 juni 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 27 juni 2012.

 

Informatie