BekendmakingVerwijderen gehandicaptenparkeerplaats Poortwacht 105

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats Poortwacht 105

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij het perceel Poortwacht 105. Dit gebeurt door het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen en de gehandicaptenparkeerplaats weer terug te brengen in de status van een algemene parkeerplaats.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 29 augustus 2012 tot en met 10 oktober 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 10 oktober 2012.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Poortwacht 105  Leiderdorp Nederland