BekendmakingVerwijderen gehandicaptenparkeerplaats Splinterlaan 83

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats Splinterlaan 83

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij het perceel Splinterlaan 83. Dit gebeurt door het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen en de gehandicaptenparkeerplaats weer terug te brengen in de status van een algemene parkeerplaats.

De stukken die hierop betrekking hebben zijn van 5 september tot en met 17 oktober 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 17 oktober 2012.

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Splinterlaan 83  Leiderdorp Nederland