Bekendmakingverwijderen gehandicaptenparkeerplaatsen

 
Verwijderen gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten twee gehandicaptenparkeerplaatsen te verwijderen:
- bij het perceel Jacoba van Beierenlaan 110;- bij het perceel Van Alphenplein 8.
Om dit te bewerkstelligen wordt in beide gevallen het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990verwijderd en worden de gehandicaptenparkeerplaatsen weer in de oude staat teruggebracht (algemene parkeerplaatsen).
De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 9 december tot en met 20 januari 2010 bij de receptie in het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Hiervoor is tot en met 20 januari 2010 de tijd.
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp