BekendmakingVerwijderen gehandicaptenparkeerplaatsen

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaatsen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij de percelen Klimopzoom 26, Van Alphenplein 47, Roodborststraat 57 en Hoofdstraat 88. Dit gebeurt door het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen en de gehandicaptenparkeerplaats weer terug te brengen in de status van een algemene parkeerplaats.

De stukken zijn van 11 januari tot en met 22 februari 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien. Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dat kan tot en met 22 februari 2012.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    leiderdorp Nederland