BekendmakingVerwijderen gehandicaptenparkeerplaatsen

 
Verwijderen gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te verwijderen bij de Hoogmadeseweg (aan de achterzijde bij zwembad De Does). Dit gebeurt door de borden E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen en één gehandicaptenparkeerplaats weer terug te brengen in de staat van 'algemene parkeerplaats' en de ander te gebruiken voor het plaatsen van een afvalcontainer voor de bewoners van het appartementencomplex.
 
De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 24 maart tot en met 29 april 2010 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Hiervoor is tot en met 29 april 2010 de tijd.
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp