BekendmakingVerwijderen gehandicaptenparkeerplaatsen Iepenschans en Van Alphenplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten enkele  gehandicaptenparkeerplaatsen te verwijderen bij:  -          het perceel Iepenschans 8 -          Het perceel Van Alphenplein 38 Dit gebeurt door het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen en de gehandicaptenparkeerplaatsen weer terug te brengen in de staat van  algemene parkeerplaatsen.  De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 13 april 2011 tot en met 25 mei 2011 bij de receptie in het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Hiervoor is tot en met 25 mei 2011 de tijd.      

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Iepenschans 8  leiderdorp Nederland en op Van Alphenplein 38  Leiderdorp Nederland