BekendmakingVerzoek aankoop grond/groenstroken Gerrit de Blankenlaan 3

Onlangs is aangevraagd:

- Gerrit de Blankenlaan 3

Ca 90 m2  aan de zuidzijde van het perceel.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gerrit de Blankenlaan 3  Leiderdorp Nederland