BekendmakingVestigen detailhandel

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

 De Baanderij

Vestigen van een detailhandel (2014-0161-OG01)
Locatie: Zijlbaan 30
Datum ontvangst: 2 september 2014

Informatie