BekendmakingVestigen kringloopwinkel

Aangevraagd (reguliere procedure)

Vogelwijk

Vestigen van een kringloopwinkel

Locatie: Lijnbaan 1
Datum ontvangst: 2 november 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lijnbaan 1  Leiderdorp Nederland