BekendmakingVooraankondiging bestemmingsplannen W4 gebied en Bloemerd

Vooraankondiging bestemmingsplannen

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Leiderdorp bekend dat zij bestemmingsplannen voorbereiden voor het W4-gebied en de Bloemerd.

W4: Er wordt een actueel bestemmingsplan opgesteld voor (een gedeelte van) de wijken Kerkwijk, Elisabethhof en Kalkhaven, waarbij het gebied wordt begrensd door de Persant Snoepweg, de Dwarswatering, de Does en de Mauritssingel, Ericalaan, Acacialaan.

Bloemerd: voor de Bloemerd wordt een actueel bestemmingsplan opgesteld.

 U kunt reageren op deze plannen wanneer het (voor)ontwerp ter inzage ligt. Dit wordt vooraf bekendgemaakt.

Voor nadere informatie kunt u met betrekking tot bestemmingsplan W4 contact opnemen met Petra de Goei, beleidsmedewerker Ruimte tel: (071) 54 54 830, email: pdegoei@leiderdorp.nl

Voor bestemmingsplan Bloemerd kunt u contact opnemen met Ivette van der Wiel, beleidsmedewerker Ruimte, tel: (071) 54 54 817, e-mail: ivdwiel@leiderdorp.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd   Leiderdorp Nederland