BekendmakingVooraankondiging invoering blauwe zone Splinterlaan te Leiderdorp

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt hierbij het voornemen kenbaar om aan de Splinterlaan ter hoogte van huisnummers 7 t/m 15 een parkeerschijfzone (blauwe zone) in te voeren. Deze zone is geldig van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur -19.30 uur. Deze zone houdt in dat u op deze 4 parkeerplaatsen met een parkeerschijfzone slechts twee uur kunt parkeren. Tevens is er het voornemen om 3 extra parkeerplaatsen te realiseren in het kader van het verkeersbesluit functiewijziging geslotenverklaring rijbaan naar fietspad ter hoogte van de Splinterlaan.

Belanghebbenden kunnen gedurende 4 weken na publicatie van dit voornemen schriftelijk reageren via info@leiderdorp.nl of per brief postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De reacties zullen worden meegenomen in het op te stellen verkeersbesluit tot invoering van deze zone.

Informatie