Bekendmakingvoorgenomen ontheffing Buitenhoflaan

Op grond van art 3.22 Wet ruimtelijke ordening:
Buitenhoflaan ter plaatse van de Bruggemanbrug: plaatsen tijdelijk informatiebord.
 Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 juni tot en met 22 juli 2009 bij de afdeling gemeentewinkel, sectie bouwen, wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp