Bekendmakingvoorgenomen ontheffing erfafscheiding Wielewaallaan 14

Voorgenomen ontheffingen

Op grond van art 3.6 Wet ruimtelijke ordening:

 Wielewaallaan 14: plaatsen erfafscheiding 

Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 november tot 30 december 2010 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Wielewaallaan 14  Leiderdorp Nederland