BekendmakingVoorgenomen ontheffing Hoogmadeseweg

Voorgenomen ontheffingen
Op grond van art 3.22 Wet ruimtelijke ordening:

Voor het tijdelijk plaatsen van een berging (zeecontainer).

Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 augustus tot en met 23 september 2010 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoogmadeseweg 70,  Leiderdorp Nederland