BekendmakingVoorgenomen ontheffing Laan van Ouderzorg 8

Laan van Ouderzorg 8: plaatsen winkelwagenopvang.

Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 augustus 2010 tot 16 september 2010 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Ouderzorg 8,  Leiderdorp Nederland