BekendmakingVoorgenomen ontheffing plaatsen dakopbouw Mauritssingel 104

Voorgenomen ontheffingen

Op grond van art 3.23 Wet ruimtelijke ordening 

Mauritssingel 104: het plaatsen van een dakopbouw.

 Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 november tot 16 december 2010 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Mauritssingel 104  Leiderdorp Nederland