BekendmakingVoorgenomen ontheffing plaatsing berging Doeszijde

Voorgenomen ontheffing
Op grond van art 3.22/3.23 Wet ruimtelijke ordening:  
Doeszijde 1: plaatsen berging.
 Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 oktober 2009 tot  12 november 2009 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen, wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp