BekendmakingVoorgenomen ontheffing Simon Smitweg

 
 
 Voorgenomen ontheffing
 3.23 Wet op de ruimtelijke ordening
 Simon Smitweg 16: plaatsen 3 vlaggenmasten en een reclamezuil.
 Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 maart tot 22 april 2010 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp