BekendmakingVoorgenomen ontheffing Van der Valk Boumanweg 71

 
Voorgenomen ontheffingen
 Op grond van art 3.22 Wet ruimtelijke ordening:  
 Van der Valk Boumanweg 71: tijdelijke inrichting t.b.v. sloop- en saneringswerkzaamheden.
Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 september 2009 tot  5 november 2009 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen, wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp