BekendmakingVoorgenomen ontheffingen

Op grond van art 3.23 Wet ruimtelijke ordening: 
Houtkamp (parkeerplaats): plaatsen jop
Leyhof (nabij Oude Spoorbaan): plaatsen jop
Houtkamp:plaatsen jop
Baanderij (nabij de Touwbaan en Vlechtbaan): plaatsen jop
Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 augustus 2009 tot 17 september 2009 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen, wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp