BekendmakingVoorgenomen ontheffingen

Op grond van art 3.23 Wet ruimtelijke ordening:  Meidoornstraat 13: plaatsen dakopbouw;Zijlbaan 26 : functiewijziging tbv de vestiging van detailhandel Piet Kerkhof . 
Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 november tot 31 december 2009 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen, wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp