BekendmakingVoorgenomen ontheffingen

 
Voorgenomen ontheffingen 3.23 Wet op de ruimtelijke ordening
 Hoogmadeseweg 54 A.
 Ten behoeve van gebruik voor de Gemivagroep: als afasiecentrum en sportdependance van activiteitencentrum de Gading
 Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 januari tot 4 maart 2010 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp