BekendmakingVoorgenomen ontheffingen

Heemraadlaan 30: dichtbouwen dakterras (op grond van art 3.6 Wet ruimtelijke ordening)
 
Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 april 2010 tot 13 mei 2010 bij de afdeling Gemeentewinkel, cluster Bouwen, wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp