BekendmakingVoorgenomen ontheffingen

Op grond van art 3.23/3.22 Wet ruimtelijke ordening:

Jacoba van Beierenlaan 1:plaatsen dakterras op aanbouw;
Willem-Alexanderlaan 1: tijdelijke bouwplaatsinrichting.

Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 mei tot 1 juli 2010 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.


Informatie