BekendmakingVoorgenomen ontheffingen Merelstraat

 
 
Voorgenomen ontheffingen
 
Op grond van art 3.23 Wet ruimtelijke ordening:
 
Merelstraat 201 t./m 207: plaatsen 2 airco-units.
 
Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 februari tot 25 maart 2010 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen, wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp