BekendmakingVoorgenomen ontheffingen vergroten woning

 
Voorgenomen ontheffingen 3.23 Wet op de ruimtelijke ordening
 Hobolaan 8: vergroten woning.
 Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 januari tot 11 maart bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp