BekendmakingVoorgenomen ontheffingen week 14

Op grond van art 3.23 Wet ruimtelijke ordening:
Burg. Brugplein 7: plaatsen dakopbouw. 
Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 april tot 20 mei 2010 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp