BekendmakingVoorgenomen ontheffingen week 44

Voorgenomen ontheffingen
Op grond van art 3.23 Wet ruimtelijke ordening: Hoofdstraat 35: vergroten woning.
Op grond van art. 3.6 Wet ruimtelijke ordening: Vlasbaan 1: gebruik bedrijfsruimte voor recreatieve doeleinden (midgetgolf).  
Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 oktober tot 10 december 2009 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen, wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp