BekendmakingVoorgenomen ontheffingsprocedure Lijnbaan 3

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 23 november 2010 besloten om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening medewerking te verlenen aan een binnenplanse ontheffingsprocedure ten behoeve van de vestiging van een bedrijf voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk op het adres Lijnbaan 3a.

De bij deze ontheffingsprocedure behorende stukken liggen ter inzage van donderdag 2 december 2010 tot vrijdag 13 januari 2011 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lijnbaan  3  Leiderdorp Nederland