BekendmakingVoorgenomen vrijstelling

 
Voorgenomen vrijstelling
Op grond van art 19.2 Wet Ruimtelijke Ordening:- Van der Valk Boumanweg 184: bouw 25 appartementen en bedrijfsruimten
Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 januari tot en met 24 februari 2010 bij de afdeling gemeentewinkel, sectie Bouwen, Wonen en Heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp