BekendmakingVoorgenomen vrijstelling mbt plaatsing kunstwerken Samsomveld en Achthovene

 Voorgenomen vrijstellingen
 Op grond van art. 3.22  van de Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester van wethouders van Leiderdorp zijn voornemens met toepassing van artikel 3.22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijke ontheffing te verlenen voor:
Samsomveld (begrensd door het Essenpark, Essenlaan en Hoogmadesdeweg) en de Achthovenerweg 28, Jaagpad langs de Oude Rijn, ten behoeve van de plaatsing van twee kunstwerken, de Black Box en de Limes.
Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 16 september tot en met  21 oktober 2009 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen, wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp