Bekendmakingvrijstelling voor de bouw van 38 woningen in het gebied Kalkhaven/Mauritskw

Vrijstelling
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp hebben op 16 juni 2009 besloten om, op basis van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen 'Partiële herziening uitbreidingsplan in onderdelen 1959' en  'Uitbreidingsplan in hoofdzaak 1960',  voor de bouw van 38 woningen in het gebied Kalkhaven / Mauritskwartier ('t Heerlijk Recht fase 3).
Het besluit tot het verlenen van vrijstelling wordt voor de mogelijkheid van bezwaar en beroep geacht deel uit te maken van de beschikking waarop zij betrekking heeft. Deze vrijstelling is vereist om straks een bouwvergunning te kunnen verlenen. Dit betekent dat de beslissing op het vrijstellingsverzoek niet zelfstandig voor bezwaar vatbaar is. Daartegen kan pas worden opgekomen in het kader van het besluit op de bouwaanvraag. De afgifte van de bouwvergunning zal te zijner tijd eveneens gepubliceerd worden.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp