Nieuwsbericht Welzijn voor iedereen!

Gepubliceerd op: 08 november 2017 11:15

Het bevorderen en vergroten van het welzijn van onze inwoners is een belangrijk uitgangspunt van ons. Maar wat is welzijn precies?

Welzijn gaat over geluk, welzijn is voor iedereen anders en door de persoon zelf te bepalen. Het gaat over meedoen, gezien, gehoord, erkend worden, er toe doen, over kansen, zingeving, leuke activiteiten, over leefbaarheid en cohesie. Welzijn staat daarmee voor de mate waarin inwoners zelf actief kunnen werken aan de (sociale) kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Simpel gezegd: zorgen dat mensen het zelf kunnen doen. Welzijn draagt daarmee bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet en er toe doet, waarin mensen elkaar kennen en helpen als dat nodig is. Als professionele ondersteuning nodig is, sluit deze aan op wat iemand nodig heeft.
Wij faciliteren activiteiten, initiatieven en organisaties die bijdragen aan welzijn. Dit doen we nu met veel organisaties apart waardoor de samenhang niet optimaal is en veel aanbod- en doelgroepengericht gewerkt wordt. Wij willen dat de vragen van alle inwoners centraal staan, hoe divers en uniek deze ook zijn. We gaan daarom het welzijn in Leiderdorp anders organiseren. We zijn daar momenteel met alle betrokken organisaties over in gesprek.

Angelique Beekhuizen

Wethouder Angelique Beekhuizen licht toe waarom dit belangrijk is voor Leiderdorp:

"Iedereen wil zich goed voelen. Voor iedereen is dat gevoel anders en zijn daar andere dingen voor nodig. Mensen hebben verschillende behoeften. Zo kunnen mensen de behoefte hebben om anderen te ontmoeten of zich voor een ander in te zetten. Soms is er ook iets meer nodig. Zorg of ondersteuning. Ook dat is gericht op het vergroten van iemands welbevinden"

"Wij willen dat Leiderdorp een plek is waar je veilig kunt opgroeien en ontwikkelen in een gezonde omgeving, waar iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan leven en waar we naar elkaar omkijken. Het welzijn van onze inwoners is daarin belangrijk. Met welzijn bedoelen we dus meer dan alleen het jongeren- of het ouderenwerk. Ook kunnen sporten of zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, is voor veel mensen belangrijk om zich goed te (blijven) voelen. We hebben nu welzijnswerk in Leiderdorp dat nog georganiseerd wordt voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld activiteiten alleen voor ouderen, jongeren, personen met interesse voor cultuur of mensen met een beperking. We willen dit anders organiseren, omdat iedereen anders is. We willen met een samenwerkingspartner slimme verbindingen ontwikkelen voor alle inwoners in ons dorp."

Ruimte voor eigen initiatief
"Momenteel zijn er twee organisaties die voor de gemeente welzijnswerk uitvoeren. Zij organiseren op verzoek van de gemeente activiteiten voor hun eigen specifieke doelgroep. Door de manier waarop we dat nu samen doen geven we te weinig ruimte om in te spelen op wat echt nodig is. Deze ruimte willen wij als gemeente wel bieden. We willen iedereen in Leiderdorp ruimte geven voor eigen initiatief."

De inwoner centraal
"Wij hebben als gemeente lange tijd een sturende rol gehad, waarin het aanbod teveel centraal stond. Vanuit onze vraag hebben organisaties welzijnsactiviteiten geleverd. Maar het gaat erom dat de vraag en de behoefte van de inwoner centraal staan. Want wie weet er beter wat er nodig is dan de inwoner zelf? Daarom hebben wij bij het opstellen van onze Sociale Agenda verschillende mensen in Leiderdorp gesproken en gevraagd wat zij denken dat nodig is. Hieruit blijkt dat een vast aanbod niet meer past bij de unieke inwoner."

Kracht van Leiderdorp:
"De kracht van Leiderdorp zit in de wil en eigenwijsheid om met elkaar iets te organiseren dat aansluit bij wat mensen zelf willen en wat ze voor de ander kunnen betekenen. Vaak nemen mensen zelf initiatief en vragen zelf hulp als dit nodig is. Ook hebben wij een rijk verenigingsleven en faciliteiten die bijdragen aan welzijn. Denk hierbij aan sport, recreatie, kunst en cultuur."

Versterken en vergroten
"We zien in onze omgeving steeds meer initiatieven ontstaan. Inwoners organiseren zelf buurtactiviteiten en wij moeten hier als gemeente ruimte voor geven. Dit willen we versterken en vergroten. Ook heeft dit ons als het ware 'wakker geschud': de inwoner weet zelf het beste wat hij of zij nodig heeft. Wij willen daar naar luisteren. En daar waar nodig faciliteren we dit door het mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan helpen bij het organiseren van activiteiten voor en door inwoners."

Omzien naar elkaar
"We willen een gemeente zijn waarin inwoners elkaar en de omgeving kennen. Dat iedereen weet bij wie je aan kunt kloppen als je hulp nodig hebt. Waar we bereid zijn er voor de ander te zijn. Waarin we omzien naar elkaar. Een samenleving waarin we elkaar vertrouwen en met elkaar in gesprek zijn. We willen dat dit vanzelfsprekend is."

Voor iedereen
"We zetten erop in dat er voldoende leuke, interessante activiteiten zijn voor iedereen in Leiderdorp. En dat er passende ondersteuning is voor mensen die dat nodig hebben. Het gaat erom dat mensen in staat zijn de dingen te doen die zij willen doen. Met of zonder hulp. Passend bij in hún leven. We verwachten van organisaties dat zij inspelen op wat iemand wil. Als dat betekent dat we dingen anders moeten organiseren, dan doen we dat."

Gesprekken met organisaties
"We zijn in gesprek met de huidige en nieuwe organisaties over hoe we het welbevinden van inwoners in Leiderdorp kunnen bevorderen en hoe zij daar een rol in kunnen spelen. We zoeken een manier van organiseren die recht doet aan de vraag van inwoners. We gaan uit van mogelijkheden en stellen mensen in staat om op de vraag in te spelen. Wij willen het zo organiseren dat we doen wat nodig is. Want welzijn gebeurt overal!