BekendmakingWerkzaamheden aan kabels

Aangevraagde APV vergunning

Baanderij
Werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Lijnbaan en v/d Marckstraat
Datum aanvraag: 21 oktober 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie