BekendmakingWerkzaamheden aan kabels

Aangevraagde APV vergunning

Binnenhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen
Locatie: Camphuysendreef 1 – 3
Datum ontvangst: 29 april 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen.

 

 

Informatie