BekendmakingWerkzaamheden aan kabels en leidingen

APV-VERGUNNINGEN

Verleend

Elisabethhof

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen nabij Simon Smitweg nummer 1

Datum besluit             :           18 juni 2012

Datum bezwaar t/m   :           1 augustus 2012

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen nabij Persant Snoepweg (kruispunt ter hoogte van park de Houtkamp).

Datum besluit             :           18 juni 2012

Datum bezwaar t/m   :           1 augustus 2012

 

Voorhof

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen nabij Brunelkamp nummer 1

Datum besluit             :           18 juni 2012

Datum bezwaar t/m   :           1 augustus 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg   Leiderdorp Nederland en op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland en op Brunelkamp   Leiderdorp Nederland