BekendmakingWerven donateurs

Aangevraagde APV

Heel Leiderdorp

Werven van donateurs voor Greenpeace van 11 tot en met 16 augustus 2014 voor
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 26 februari 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze/reactie in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie