BekendmakingWerven van klanten

Aangevraagde APV (reguliere procedure)

Heel Leiderdorp

Weven van klanten voor Afvoercheck.nl van 1 april tot en met 30 juni 2014
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 24 februari 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze/reactie in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

Informatie