BekendmakingWet milieubeheer

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp het volgende bekend:

Een bedrijf kan onder een Besluit ex artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vallen. In een dergelijk Besluit staan voorschriften, waaraan dat bedrijf moet voldoen. Bij vestiging of verandering moet het bedrijf zich melden bij de Omgevingsdienst West-Holland.

Hieronder ziet u welke bedrijven in de gemeente Leiderdorp zich  van 1 juli 2013 tot en met 30 september 2013 hebben gemeld. Heeft u vragen of klachten over een van deze bedrijven? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland 071-4083117. U kunt ook een vraag stellen per e-mail: procedurekamer@odwh.nl.  Informatie over de tekst van het Besluit kunt u vinden op www.overheid.nl onder ‘wet- en regelgeving’.

Bevoegd gezag: gemeente Leiderdorp

Activiteitenbesluit

Adres

Naam

Soort melding

Bedrijvenweg 22A

Machineverhuur van Gellecum

Opslag van machines en brandstof

 

Informatie