BekendmakingWet milieubeheer

Wet milieubeheer

Een bedrijf kan onder een Besluit ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer vallen. In een dergelijk Besluit staan voorschriften, waaraan dat bedrijf moet voldoen. Bij vestiging of verandering moet het bedrijf zich melden bij de Omgevingsdienst West-Holland.

Hieronder ziet u welke bedrijven in de gemeente Leiderdorp zich van 1 januari tot en met 30 juni 2012 hebben gemeld. Heeft u vragen of klachten over een van deze bedrijven? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland (071) 4083117. U kunt ook een vraag stellen per e-mail: procedurekamer@odwh.nl . Informatie over de tekst van het Besluit kunt u vinden op www.overheid.nl  onder “wet- en regelgeving”.

 Activiteitenbesluit

 

Adres

Naam

Melding/verandering

Santhorst 

Viskraam K. Hartevelt (markt)

Viskraam op de markt

Zijlweg tegen over 23

 

Lozing grondwater

Winkelhof 70

Digros Multimarkten B.V.

Interne verbouwing en vervanging koelinstallatie

Informatie