BekendmakingWet milieubeheer

Wet milieubeheer

Een bedrijf kan onder een Besluit ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer vallen. In een dergelijk Besluit staan voorschriften, waaraan dat bedrijf moet voldoen. Bij vestiging of verandering moet het bedrijf zich melden bij de Omgevingsdienst West-Holland.

Hieronder ziet u welke bedrijven in de gemeente Leiderdorp zich van 1 juli 2012 tot en met 31 september 2012 hebben gemeld. Heeft u vragen of klachten over een van deze bedrijven? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland (071) 4083117. U kunt ook een vraag stellen per e-mail: procedurekamer@odwh.nl. Informatie over de tekst van het Besluit kunt u vinden op www.overheid.nl onder “wet- en regelgeving”.

Activiteitenbesluit

Adres

Naam

Soort melding/Verandering

Van Alphenplein 6

Basisschool De Schakel

Toevoegen van een extra lokaal

Touwbaan 24

Kamsteeg ombouwcentrum bedrijfswagen

Aanpassen, onderhouden en afleveringsklaar maken van bedrijfswagens

Ruigekade 2

8 000 782 Gasdrukregel- en meetstation

Plaatsen van een hogedrukaansluitset

Simon Smitweg 9-10

 

Lozing buiten de inrichting

Koningstraat 2-75

 

Lozing buiten de inrichting

 

 

Informatie