BekendmakingWijkfeest Leyhof 30 augustus 2014

Verleende APV vergunning

Leyhof

Organiseren van een wijkfeest op 30 augustus 2014 van 20:00 – 00:00 uur
Locatie: Burchtplein
Datum besluit: 2 juni 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 3 juni 2014 tot en met 15 juli 2014, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie