BekendmakingWijzigen gebruik Zijlbaan 26

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

De Baanderij

wijzigen gebruik van Zijlbaan 26 (Piet Kerkhof)

Locatie                        :           Zijlbaan 26

Datum ontvangst        :           5 maart 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlbaan 26  Leiderdorp Nederland