Bekendmakingwijziging mandaatbesluit

 
Wijziging mandaatbesluit
Het college van burgemeester en wethouders is in de vergadering van 6 oktober jl. akkoord gegaan met een wijziging in het mandaatbesluit. Het betreft de volgende wijziging:

Mandaat VI Concernzaken 2009:


- Onder nummer 2: toegevoegd artikel 4:15 Awb: het opschorten van de beslistermijn. Het verlenen van het mandaat aan de afdelingshoofden en het ondermandaat aan de medewerkers CZ, B&P, GWe, GWi, brandweer, control
- Onder nummer 3: toegevoegd artikel 4:18 Awb: het opstellen van een dwangsombeschikking. Het verlenen van het mandaat aan de afdelingshoofden. Dwangsombeschikkingen worden door de medewerkers van Juridische Zaken opgesteld.

 
Het herziene mandaatbesluit ligt daags na publicatie voor vier weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis.
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp