BekendmakingWijziging omgevingsvergunning reclamezuil

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Bospoort

Wijziging omgevingsvergunning reclamezuil tankstation Shell

Locatie: Rijksweg A4 nr. 2
Datum besluit: 3 december 2013

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van donderdag 5 december 2013 tot en met donderdag 16 januari 2014, tenzij anders vermeld.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Rijksweg A4 2  Leiderdorp Nederland