Bekendmakingwijzigingen in mandaatoverzichten

Wijzigingen in mandaatoverzichten

Het college van burgemeester en wethouders is in de vergadering van 10 augustus 2010 akkoord gegaan met wijzigingen in de mandaatoverzichten. Het gaat om aanpassingen bij:

- Mandaat II Algemene wet bestuursrecht;
- Mandaat III Gemeentesecretaris 2010;
- Mandaat VI Concernzaken 2010;
- Mandaat VII Gemeentewinkel – bouwen, wonen en heffingen;
- Mandaat VIII Gemeentewinkel – dienstverlening;
- Mandaat X Gemeentewerken;
- Mandaat XI Beleid en Projecten

Het herziene mandaatbesluit van het college ligt daags na publicatie voor vier weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. U kunt de uitgebreide lijst met wijzigingen ook raadplegen op deze site onder de rubriek nieuws.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp