BekendmakingWijzigingsplan Achthovenerweg 41 a (artikel 3.6 lid 1a Wro)

Wijzigingsplan Achthovenerweg 41 a (artikel 3.6 lid 1a Wro)


Burgemeester en wethouders van Leiderdorp zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) mee te werken aan het verzoek tot wijziging van het agrarisch bouwperceel Achthovenerweg 41a. Het ontwerpbesluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen met ingang van 24 juli 2014 gedurende 6 weken en derhalve tot  en met 3 september 2014ter inzage.

 

Inzage

  • Het ontwerp wijzigingsplan Achthovenerweg 41 a/b is verbeeld op de landelijke website

www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WP8hovenerweg41a-ON01).

  • Het ontwerp wijzigingsplan is ook tijdens openingstijden (op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur) in te zien in het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp).

 

 

Zienswijzen

Binnen de termijn van tervisielegging (van 24 juli 2014 tot en met 3 september 2014) kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

-       Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het College en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van zienswijze ontwerp wijzigingsplan Achthovenerweg 41a.

-       Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan het College en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van zienswijze ontwerp wijzigingsplan Achthovenerweg 41 a/b.

-       Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Mariet Hendriks, bereikbaar op het telefoonnummer (071) 54 58 536 (in verband met vakantie afwezig van 6 tot 25 augustus).

 

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariet Hendriks (medewerker Beleid & Projecten, dagelijks tot 15.00 uur. Telefoonnummer 071-545 85 36) of via email: mhendriks@leiderdorp.nl (in verband met vakantie afwezig van 6 augustus tot 25 augustus).

Informatie