Bekendmakingwijzigingverordening Wabo 2010

Wijzigingsverordening Wabo Leiderdorp 2010

Per 1 oktober is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) inwerking getreden. Als gevolg daarvan is een aantal verordeningen aangepast aan de procedures en terminologie zoals opgenomen in de Wabo. Het gaat om de volgende verordeningen:

 - Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2010

- Erfgoedverordening Leiderdorp 2008

- Verordening op de beplanting Leiderdorp 2009

De wijzigingen zijn opgenomen in de Wijzigingsverordening Leiderdorp 2010. De gemeenteraad heeft deze op 11 oktober 2010 vastgesteld. De verordening treedt in werking op het tijdstip dat de Wabo in werking treedt, zijnde 1 oktober 2010.

De verordening is terug te vinden in de Verordeningenbank en wordt daags na publicatie voor vier weken ter inzage gelegd bij de balie.

 

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland